• Default
  • Title
  • Date
  • Random

Personal patway

Način stepenovanja obuke u sportskim granama i disciplinama.
Ovaj način stepenovanja obuhvata gotovo sve sportske grane i discipline za koje SEC organizuje kurseve. Prvi korak je uspešan završetak BASIC ONLINE COURSE LVL 1 - PERSONAL TRAINER. Po završenom kursu polaznik može da upise napredniji kurs PROFI ONLINE COURSE LVL 2 - PERSONAL TRAINER. Zvanje koje dobija ovom prilikom je PROFI PERSONAL TRAINER. Treći korak je pohađanje kursa MASTER COURSE LVL 3 - PERSONAL TRAINER sa zvanjem MASTER PERSONAL TRAINER. Master kurs nije moguće pohađati onlajn već isključivo u prostorijama SEC uz praktičnu nastavu i obavezna predavanja u trajanju od mesec dana.

Fitness patway

Način stepenovanja obuke u Fitnesu i sportovima snage.
Ovaj način stepenovanja odnosi se isključivo na Fitnes i sportove snage. Prvi korak je uspešan završetak BASIC FITNESS ONLINE COURSE LVL 1 - FITNESS INSTRUCTOR. Po završenom kursu polaznik može da upiše napredniji kurs PROFI FITNESS ONLINE COURSE LVL 2 - PERSONAL TRAINER. Treći korak je pohađanje kursa MASTER FITNESS COURSE LVL 3 - MASTER TRAINER. Master kurs nije moguće pohađati onlajn već isključivo u prostorijama SEC uz praktičnu nastavu i obavezna predavanja u trajanju od mesec dana.