Kontakt forma

Pošaljite el. poštu
(opciono)

Ostale informacije

Ostale informacije:

Registrator Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016), i člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 99/2011, 83/2014), odlučujući o jedinstvenoj registracionoj prijavi osnivanja pravnih lica i drugih subjekata Sportsko edukacioni centar "SEC" i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Matični broj: 28713002
PIB: 110915403

Contact Info

SPORTS EDUCATION CENTRE "SEC"

 

 Phone

+381 64 020 2642


 

Email

office@sportseducationcentre.org